ΑΣΕΠ 1Α/2008: Εκδοση οριστικών αποτελεσμάτων (Κωδ. θέσης:10003 – 10004)

ΑΣΕΠ 1Α/2008: Εκδοση οριστικών αποτελεσμάτων (Κωδ. θέσης:10003 – 10004) Εκδόθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα της Προκήρυξης 1A/2008 (Φ.Ε.Κ. 646/02.12.2008 Τεύχος…

Ο ΑΣΕΠ για την 1Γ/2019 για τις μόνιμες προσλήψεις στην Τράπεζα τις Ελλάδος

Ο ΑΣΕΠ για την 1Γ/2019 για τις μόνιμες προσλήψεις στην Τράπεζα τις Ελλάδος Γνωστοποιείται ότι εκδόθηκε…

Προκήρυξη ΣΟΧ του ΑΣΕΠ για προσλήψεις σε παιδικούς σταθμούς του Δήμου Καλαμάτας

Προκήρυξη ΣΟΧ του ΑΣΕΠ για προσλήψεις σε παιδικούς σταθμούς του Δήμου Καλαμάτας Ανακοίνωση για την πρόσληψη…

ΑΣΕΠ: Οι προκηρύξεις για προσλήψεις σε δήμους και φορείς (συνοπτικό αρχείο)

Θέσεις εργασίας στο δημόσιο τομέα μεσω ΑΣΕΠ που είναι ανοικτές για αιτήσεις μπορείτε να δείτε στο…

ΑΣΕΠ: Ολόκληρη η προκήρυξη 1Γ 2019 για μόνιμες προσλήψεις στην Τράπεζα της Ελλάδος

ΑΣΕΠ: Ολόκληρη η προκήρυξη 1Γ 2019 για 60 μόνιμες προσλήψεις στην Τράπεζα της Ελλάδος. Πότε ξεκινούν…

ΟΑΕΔ: 500 νέες προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ σε αναμονή για τις αιτήσεις

ΟΑΕΔ: Προκήρυξη για 500 προσλήψεις στον ΟΑΕΔ μέσω ΑΣΕΠ για 2 χρόνια. Ο ΟΑΕΔ ανακοινώνει εκ…

ΑΣΕΠ: 17 προσλήψεις στο ΓΝ Ηρακλείου

ΑΣΕΠ: 17 προσλήψεις στο ΓΝ Ηρακλείου Ανακοίνωση για την πρόσληψη μέσω ΑΣΕΠ, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού…

5 θέσεις εργασίας στο φορέα διαχείρισης Εθνικού ∆ρυμού Αίνου

5 θέσεις εργασίας στο φορέα διαχείρισης Εθνικού ∆ρυμού Αίνου Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού, με σύμβαση…